Musikkens Damegruppe holder vårbasar på Langangen Skole

Available Files

No files uploaded.

magne Wednesday, 18 April 2018 15:00

Tirsdag 24. April Kl. 18.00

Underholdning av korpset.

Bevertning, salg og trekning av lodder.

Gratis adgang

Vel møtt til hele bygda!