Anleggsarbeidet med å legge nye vannledninger vil medføre stenging av Langangsvegen.

Tilgjengelige filer

Ingen filer lastet opp.

magne torsdag 17. oktober 2019 15:03

Anleggsarbeidet med å legge nye vannledninger vil medføre stenging av Langangsvegen. Tidsrommet for denne stengingen vil bli fom mandag 21. oktober kl 0700 tom fredag 29. november kl 1600. Veien vil være åpen i helgene. Gående, syklister og mopedister vil kunne passere anleggsområdet i hele perioden.


https://www.porsgrunn.kommune.no/korketrekkern