There are no discussions yet.

henninghar likt en Gruppe 01/12/2018
magne skrev en ny veggnyhet01/12/2018

Juletre ved kirken

Da var juletre på plass ved kirken.

Langangen Velforening

www.pd.no/pd-mener/politikk/porsgrunn/20-millioner…
Redaktør i PD skriver noen ord om Langangen skole, hyggelig lesning

magne skrev en ny veggnyhet18/10/2018

Her er Langangen Vel sin høringsuttaelse:

Innspill til høring: E18 Langangen – Kjørholt. Plan-ID 836 E18 nærmer seg realisering og Langangen vel har en del synspunkter på reguleringsplanen. 1. På bru for Fv.30 i Langangen sentrum må fortau mot sør utbedres og gjøres bredere, slik dette...

Langangen Velforening