There are no discussions yet.

magne skrev en ny veggnyhet18/10/2018

Her er Langangen Vel sin høringsuttaelse:

Innspill til høring: E18 Langangen – Kjørholt. Plan-ID 836 E18 nærmer seg realisering og Langangen vel har en del synspunkter på reguleringsplanen. 1. På bru for Fv.30 i Langangen sentrum må fortau mot sør utbedres og gjøres bredere, slik dette...

Langangen Velforening

Fra PD : www.pd.no/lokale-nyheter/porsgrunn/porsgrunn-kommu…

Loading content, please wait.
magne skrev en ny veggnyhet27/09/2018

Nye veier kommer til Langangen klubbhus mandag 8.oktober kl 18.

Nye veier kommer til Langangen klubbhus mandag 8.oktober kl 18. Der blir det en presentasjon om ny E18 og de orienterer også om trafikksikkerhet i anleggsperioden, skoleveier osv. Ta turen for litt info. Ved spørsmål i forkant/etterkant så ta...

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet14/09/2018

Grenland taxi henter og kjører nå folk fra Langangen tirsdag og fredag ca kl 10, men tid får man eksakt ved bestilling og retur kl 13 fra der man ønsker i sentrum.

Grenland taxi henter og kjører nå folk fra Langangen tirsdag og fredag ca kl 10, men tid får man eksakt ved bestilling og retur kl 13 fra der man ønsker i sentrum. Retur til Langangen er det også mandag til og med fredag kl 22:00 , og ekstra på...

Langangen Velforening

Planforslaget for E18 Langangen - Kjørholt er i disse dager ute på høring og offentlig ettersyn. For oss er det viktig at Langangen blir ivaretatt. Vi jobber med en del punkter som vi mener må gjøres før oppstart! Om noen har punkter som dere lurer... Vis mer

Artikkel fra PD:
www.pd.no/lokale-nyheter/porsgrunn/langangen/insis…

Loading content, please wait.
magne skrev en ny veggnyhet08/09/2018

E18 Langangen-Kjørholt med ny Grenlandsbru legges på høring

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 vedtok Utvalg for miljø- og byutvikling i møte den 28.08.2018, sak 61/18, å legge forslag til reguleringsplan for E18 regulering nord, Langangen–Kjørholt (med ny Grenlandsbru) ut på høring og offentlig...

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet25/08/2018

Forslag til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 – Høring og offentlig ettersyn

Dokumentet ligger også som pdf-fil under Langangen Vel Dokumenter: www.langangen.com/index.php Planforslag på høring og offentlig ettersyn Formannskapet vedtok 7. juni 2018, i sak 26/18 å...

Langangen Velforening
magne shared a video in Langangen Velforening group. 23/08/2018

Nye Veier sitt planforslag for strekningen E18...

Dette er en presentasjonsfilm laget av Nye Veier som viser Nye Veier sitt planforslag for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt. Planforslaget er til administra...

magne skrev en ny veggnyhet28/07/2018

Kontakt oss

På kontakt oss linken øverst på nettsiden, finner du Velets styremedlemmer. Der kan man også trykke på navnet og sende en e-post. www.langangen.com/index.php

Langangen Velforening