bannerfrisor

magne added a new event to Langangen Velforening group 3 months ago

E-18 bruene

Innspill og tiltak for Langangen

  • Thursday, 03 August 2017 17:00
  • Langangen Mat A/S
magne posted a new announcement4 months ago

Varsel om oppstart av planarbeid for mindre utvidelser av tidligere varslet plan

Dokumentene finner du her eller under dokumenter for Langangen Vel

Langangen Velforening
magne posted a new announcement5 months ago

Referat styremøte 23. Mai

Referat fra styremøte i mai 2017, kan også lastes ned her

Langangen Velforening
magne added a photo to Stream Photos album in Langangen Velforening group 5 months ago

Utsikt fra Trulen

Utsikt fra Trulen
magne posted a new announcement6 months ago

Reguleringsplan E18 Langangen- Rugtvedt - varsel om oppstart av arbeid med mindre utvidelser av planområdet

Vedlagt følger dokumenter tilhørende varsel om oppstart av mindre utvidelser av tidligere varselet reguleringsplan for E18 Langangen – Rugtvedt Utvidelsene omfatter arealer i Porsgrunn kommune. Dokumentet kan også lastes ned her.

Langangen Velforening