bannerfrisor

magne posted a new announcement4 weeks ago

Referat styremøte 23. Mai

Referat fra styremøte i mai 2017, kan også lastes ned her

Langangen Velforening
magne added a photo to Stream Photos album in Langangen Velforening group 1 month ago

Utsikt fra Trulen

Utsikt fra Trulen
magne posted a new announcement2 months ago

Reguleringsplan E18 Langangen- Rugtvedt - varsel om oppstart av arbeid med mindre utvidelser av planområdet

Vedlagt følger dokumenter tilhørende varsel om oppstart av mindre utvidelser av tidligere varselet reguleringsplan for E18 Langangen – Rugtvedt Utvidelsene omfatter arealer i Porsgrunn kommune. Dokumentet kan også lastes ned her.

Langangen Velforening
magne posted a new announcement3 months ago

Referat fra årsmøte

Referat fra årsmøte kan lastes ned her . Eller på denne siden til venstre for de som er registrert.

Langangen Velforening
magne posted a new announcement3 months ago