Langangen Historielag

Inviterer til

HYGGEKVELD

på Klubbhuset

Torsdag  08. desember 2016.  Kl. 18.00

 kvintetten

Langangskvintetten spiller

Bildeframvisning m/kommentarer

Kaffe og kaker

Videosnutt fra gamle LTV

Utlodning.    

          

Salg av LHL`s  Årshefte 2016.

Alle hjertelig velkommen.