Her kan du laste ned Årsmøtereferat og årsmelding: Dokumenter

 motorbaatsmall1

 

Dagsorden: Sak 1. Åpning og konstituering (møteleder, referent, underskrivere av protokoll- to personer)

Sak 2. Årsberetning for 2014

Sak 3. Regnskap for 2014

Sak 4. Revisorenes beretning

Sak 5. Fastsettelse av kontingent, leier, gebyrer samt regulering av andelspriser

Sak 6 Styrets godtgjørelse

Sak 7. Budsjett for 2015

Sak 8. Innkomne forslag / Styrets forslag

Sak 9. Valg