Kameraovervåking for hjem, hytte og mindre bedrifter. Følg med på eiendommen din fra telefon.

Kontakt oss for et godt tilbud! This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trykk på logo under for å gå til nettbutikken!

NETTVERKOGKAMERA sd1b

Her kan du laste ned Årsmøtereferat og årsmelding: Dokumenter

 motorbaatsmall1

 

Dagsorden: Sak 1. Åpning og konstituering (møteleder, referent, underskrivere av protokoll- to personer)

Sak 2. Årsberetning for 2014

Sak 3. Regnskap for 2014

Sak 4. Revisorenes beretning

Sak 5. Fastsettelse av kontingent, leier, gebyrer samt regulering av andelspriser

Sak 6 Styrets godtgjørelse

Sak 7. Budsjett for 2015

Sak 8. Innkomne forslag / Styrets forslag

Sak 9. Valg