Båtforeningen

Her kan du laste ned Årsmøtereferat og årsmelding: Dokumenter

 motorbaatsmall1

 

Dagsorden: Sak 1. Åpning og konstituering (møteleder, referent, underskrivere av protokoll- to personer)

Sak 2. Årsberetning for 2014

Sak 3. Regnskap for 2014

Sak 4. Revisorenes beretning

Sak 5. Fastsettelse av kontingent, leier, gebyrer samt regulering av andelspriser

Sak 6 Styrets godtgjørelse

Sak 7. Budsjett for 2015

Sak 8. Innkomne forslag / Styrets forslag

Sak 9. Valg

Referat fra årsmøte i LMBF 21.02.2014                          

           

Dagsorden:

Sak 1. Åpning og konstituering (møteleder, referent, underskrivere av protokoll- to personer)

Sak 2. Årsberetning for 2013

Sak 3. Regnskap for 2013

Sak 4. Revisorenes beretning

Sak 5. Fastsettelse av kontingent, leier, gebyrer samt regulering av andelspriser

Sak 6 Styrets godtgjørelse

Sak 7. Budsjett for 2014

Sak 8. Innkomne forslag / Styrets forslag

Sak 9. Valg

Innkalling til
Årsmøte i Langangen Motorbåtforening
 
Fredag den 10. Februar 2012 kl 18.00 på LIL`s klubbhus i Langangen.

Dagsorden:
Sak 1.    Åpning og konstituering (møteleder, referent, underskrivere av protokoll, to personer)
Sak 2.    Årsberetning for 2011
Sak 3.    Regnskap for 2011
Sak 4.    Revisorenes beretning
Sak 5.    Fastsettelse av kontingent, leier, gebyrer samt regulering av andelspriser
Sak 6.    Styrets godtgjørelse
Sak 7.    Budsjett for 2012
Sak 8.    Innkomne forslag / Styrets forslag
Sak 9.    Årsmøtets godkjenning av forandringene i vedtektene
Sak10.   Valg

 

VEL MØTT!


Årsmøtefesten regner vi med starter ca kl 20.00, med PIZZA & drikke.
Kuvertprisen settes til kr. 100,00
 

Med vennlig hilsen
 
for Styret i LMBF
Noomi Sannes

Årsberetningen og vedtektene ligger under dokumenter øverst på menyen.

 

Referat fra båtforeningens årsmøte er lagt under dokumenter.

Langangen Motorbåtforening

 Image

Båtførerprøven

 

Langangen Motorbåt forening har gleden av å invitere til kurs i båtførerprøven for alle sine medlemmer og innbyggere i Langangen med oppstart 15. mars kl 18.00 på klubbhuset i Langangen.

 

Kurset er åpent for alle og