Langangen Vel

Nye veier holder informasjonsmøte på Langangen Skole, onsdag 19. Oktober kl. 18.00 til 20.00

Informasjon og dokumenter ligger her i E-18 mappen: http://www.langangen.com/index.php?option=com_edocman&view=categories&id=0&Itemid=178

 Dokumentene er nå endret slik at man slipper å fylle inn navn og e-post for å laste ned.

 20161014 124254

31. August

KL. 18.00 til 21.00

 

Ordfører inviterer til folkemøte i Langangen.

Utvikling, planer og muligheter blir tema.

Utbygging av 140 nye boliger, ny E18 fra Langangen til Dørdal og nytt næringsareal på Lønnebakke er bare noen av det som er på gang. Møtet skal bidra til mer innsikt i planene for tettstedet.

Foreløpig program:
18:00 - Ordfører ønsker velkommen og innleder møtet
18:15 - Tanker, muligheter og fremtidsutsikter for Langangen
18:45 - Upolitisk kvarter
19:00 - Næringsutvikling Lønnebakke v/ Lønnebakke Eiendom
19:30 - Pause
19:45 - Om Nye Veier, planlegging og utvikling av E-18 v/ Nye Veier
20:15-21:00 Spørsmål fra salen og avrunding ved ordfører

 Sett av datoen!

brua7small

Det skal være vedlikehold på bruene i sommer

Sittebenkene er satt ut på de vante plassene sine:

Kirken, aldersboligene,Trulen, utkikkspunkt båthavna, butikken, busstasjonen og krysset Nøklegård.

sittebenk LV

 

Referat fra årsmøte i Langangen velforening og Langangen historielag 24/2- 16

 

1, Godkjenning av innkalling til årsmøte: ok

2, Valg av møteleder: Åge Halvorsen

3, Valg av referent: Henning Knutsen

 

4, Årsberetning velforeningen: Åge gikk igjennom beretningen, og leste i tillegg opp et brev i fra ordfører ang. E-18 utbyggingen og nytt veiselskap.

Hva finnes i bygda vår info, her skal det føres på Eidanger jeger og fisk sin skytebaneanlegg på Lannerheia og nye turveier i området når jernbanen er ferdig.

5, Regnskap velforeningen: regnskapet foreligger, men er ikke revisorbehandlet før årsmøte.

 

6, Årsberetning Historielaget: Hans J. Sigurdsen gikk igjennom, i tillegg hadde historielaget vært på busstur til Akershus festning. Der finnes en modell av skaugutte leiren på Sjegge under krigen.

7, Regnskap historielaget: historielaget har felles konto med velforeningen.

 

8, Innkomne forslag: Styrene i velforeningen og historielaget fremmet forslag om å skille gruppene, slik at historielaget står på egne ben. Dette fordi det er lettere for historielaget med tilskudd og sponsorer når de er en selvstendig organisasjon. Forslag enstemmig vedtatt.

Dette ville også bety forandring av noen punkter i begge foreningers vedtekter, og disse ble gjort rede for og ble godkjente av årsmøte.

 

9, Valg velforeningen: Nytt styre i velforeningen.

 

Leder:                                  ?

Nest leder:                        Halvor Skjulstad       

Kasserer:                            Egil Engen                 

Sekretær:                           Maria Fahlstrøm                   ny

Styremedlemmer:          Stian Andersen                      gjenvalg

                                               Magne Wiersdalen               gjenvalg

                                               Andrea Wiemkes      

                                               Marthe Nøklegård                ny

                                               Arne Hagen                          

                                               Ragnhild Jensen Tollefsen   ny

 

Valgkommite:                   David Joiner

                                               Åge Halvorsen

                                               Henning Knutsen

 

Revisorer:                          Aslaug Kokkersvold                       gjenvalg

                                               Inger Lise Wiersdalen                   gjenvalg

 

Det var ikke mulig å velge leder på årsmøte. Årsmøte overlot til styret å finne en løsning, det er valg inn riktig antall styremedlemmer, iht. Vedtekter.

 

Valg til styre i Historielaget, eksisterende styre blir sittende frem til Historielagets årsmøte i 2017

 

Langangen velforening er 70 ÅR i år. Den første generalforsamlinga ble avholdt 19 januar 1946.