There are no discussions yet.

magne skrev en ny veggnyhet3 måneder siden

Vedlagt er oppstartsvarsel for reguleringsplanarbeid i Kjennskogen, Langangen i Porsgrunn kommune.

Se vedlagte pdf til høyre.... Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - DETALJREGULERING KJENNSKOGEN RÅSTOFFUTVINNING Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsler Feste Grenland AS, på vegne av Kjennskogen drift AS, om...

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet3 måneder siden

Referat fra styremøte onsdag 15. april kl. 1900.

Kan lastes ned her til høyre eller under velforeningens dokumenter

Langangen Velforening

Greasekonsert på Langangen skole er avlyst... 

magne skrev en ny veggnyhet5 måneder siden

Hva skal veiene hete?

Sekretariatet for Navnekomiteen ønsker innspill til navn på mulig framtidige veier. Nå kan du komme med forslag! Veiene er politisk godkjent for bygging gjennom følgende reguleringsplaner: • planid 254 Aaltvet bru, godkjent i 2018 • planid 1112...

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet5 måneder siden

Referat fra styremøte i Langangen vel onsdag 12. feb kl. 1800.

Dette finner du her eller under dokumenter til velforeningen .

Langangen Velforening