Bli med!

Kom og bli med i samfunnet vårt. Utvid nettverket ditt og bli kjent med nye mennesker!

magne has launched the new Contest of the Week on Perry The Perve 2. 4 dager siden

magne has launched the new Contest of the Week on Kill Tweety. 2 uker siden

magne has launched the new Contest of the Week on Teddy Bears Picnic. 3 uker siden

caisili has won the Contest of the Week scoring 30460 on Crystal Hunter Episode 1. Next Contest on Monday 3 uker siden

SPILLEDLYEhar likt SPILLEDLYE sitt Profil 3 uker siden
magne has launched the new Contest of the Week on Crystal Hunter Episode 1. 4 uker siden

magne skrev en ny veggnyhet1 måned siden

Vedlagt er oppstartsvarsel for reguleringsplanarbeid i Kjennskogen, Langangen i Porsgrunn kommune.

Se vedlagte pdf til høyre.... Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - DETALJREGULERING KJENNSKOGEN RÅSTOFFUTVINNING Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsler Feste Grenland AS, på vegne av Kjennskogen drift AS, om...

Langangen Velforening