Get Connected!

Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

magne has launched the new Contest of the Week on Stick Avalanche. 23/09/2018
frende3 has won the Contest of the Week scoring 180 on Boomerang Mayhem. Next Contest on Monday 22/09/2018
magne posted a new announcement14/09/2018

Grenland taxi henter og kjører nå folk fra Langangen tirsdag og fredag ca kl 10, men tid får man eksakt ved bestilling og retur kl 13 fra der man ønsker i sentrum.

Grenland taxi henter og kjører nå folk fra Langangen tirsdag og fredag ca kl 10, men tid får man eksakt ved bestilling og retur kl 13 fra der man ønsker i sentrum. Retur til Langangen er det også mandag til og med fredag kl 22:00 , og ekstra på...

Langangen Velforening

Planforslaget for E18 Langangen - Kjørholt er i disse dager ute på høring og offentlig ettersyn. For oss er det viktig at Langangen blir ivaretatt. Vi jobber med en del punkter som vi mener må gjøres før oppstart! Om noen har punkter som dere lurer... Show more

Langangen Mat A/S is now a featured group. 12/09/2018

Langangen Mat A/S

Tilbud og eventer fra Langangen Mat

Langangen Velforening is now a featured group. 12/09/2018

Langangen Velforening

Her legger vi ut hva som skjer i Langangen Velforening

Artikken fra PD:
www.pd.no/lokale-nyheter/porsgrunn/langangen/insis…

Loading content, please wait.
magne posted a new announcement08/09/2018

E18 Langangen-Kjørholt med ny Grenlandsbru legges på høring

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 vedtok Utvalg for miljø- og byutvikling i møte den 28.08.2018, sak 61/18, å legge forslag til reguleringsplan for E18 regulering nord, Langangen–Kjørholt (med ny Grenlandsbru) ut på høring og offentlig...

Langangen Velforening
magne has launched the new Contest of the Week on Santos. 03/09/2018