Møte på butikken den 3. august kl. 17.00

Available Files

magne onsdag 26. juli 2017 16:01

Vi møtes på butikken for å lufte ideer og se hva vi kan gjøre mot kommunen og Nye veier.

Velkommen!

Møte på butikken