bannerfrisor

Kameraovervåking for hjem, hytte og mindre bedrifter. Følg med på eiendommen din fra telefon.

Kontakt oss for et godt tilbud! This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trykk på logo under for å gå til nettbutikken!

NETTVERKOGKAMERA sd1b

Høring av forslag til planprogram for et mulig deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve, Brevik med tilhørende kai og adkomsttunnel

Available Files

magne Wednesday, 13 December 2017 11:17

Det varsles med dette at forslag til planprogram for et mulig deponi for behandlet uorganisk

farlig avfall i Dalen gruve med tilhørende kaianlegg og adkomsttunnel, nå sendes på høring

og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til § 15 i forskriften om konsekvensutredninger av

21. juni 2017. Forslaget til planprogram er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller.

KART ligger som PDF og under dokumenter på toppmeny: https://www.langangen.com/index.php?option=com_edocman&view=categories&id=0&Itemid=178