Photos are being loaded.

Riving av Markavegen 36

Demontering i gang

Riving Markavegen

Ikke mye som gjenstår nå...

Riving fortsetter 1

Rivingen fortsetter i Markavegen

Rivingen fortsetter 2

Rivingen fortsetter i Markavegen

Makavegen 36

Her begynner Nye Veier å rive

magne skrev en ny veggnyhet9 måneder siden

Følg livesending på nettsiden

For de som ikke har Facebook, så har jeg satt opp en side hvor man kan følge livsending fra Ønna. Denne skal brukes til å følge bygging av ny bro. Linken ligger på menyen "Live Camera links"...

Ny E-18 bro i Langangen