There are no discussions yet.

magne skrev en ny veggnyhet3 uker siden

Referat fra styremøte 10. mars 21

Referat 10. mars 21

Langangen Velforening

Sprengning markavegen

Her skal de bore opp til Lønnebakkefeltet for å legge vann og kloakk

magne skrev en ny veggnyhet2 måneder siden

Referat styremøte 27. januar

Referat styremøte 27 januar

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet2 måneder siden

Referat styremøte 3. februar

Møteref 3. februar

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet3 måneder siden

Årsberetning 2020

Her er årsberetningen for 2020

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet3 måneder siden
magne skrev en ny veggnyhet3 måneder siden

Anleggsarbeid Langangen og Lønnebakke

Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk har et pågående vann- og avløpsanlegg i Langangen. Prosjektet har som formål å forsterke vannforsyningen til Langangen og fremtidig næringsområdet på Lønnebakke. Les mer på vedlagte PDF

Langangen Velforening

www.pd.no/endelig-far-de-hjelp-til-a-lose-farlig-p…

Loading content, please wait.