There are no discussions yet.

magne skrev en ny veggnyheti går

Referat styremøte 27. januar

Referat styremøte 27 januar

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyheti går

Referat styremøte 3. februar

Møteref 3. februar

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet1 uke siden

Årsberetning 2020

Her er årsberetningen for 2020

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet4 uker siden

Anleggsarbeid Langangen og Lønnebakke

Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk har et pågående vann- og avløpsanlegg i Langangen. Prosjektet har som formål å forsterke vannforsyningen til Langangen og fremtidig næringsområdet på Lønnebakke. Les mer på vedlagte PDF

Langangen Velforening

www.pd.no/endelig-far-de-hjelp-til-a-lose-farlig-p…

Loading content, please wait.
magne skrev en ny veggnyhet2 måneder siden

Go fredag godtfolk😀. En glad-melding er fint i dag. Veivesenet ble observert

Go fredag godtfolk😀. En glad-melding er fint i dag. Veivesenet ble observert med målebånd og merkespary på Langangsveien ved Kjøyavegen i dag. Store smil kunne meddele at «ja, de jobbet nå med fortauet og målinger ifh til det»😀 Planene er å fylle...

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet2 måneder siden

Referat fra styremøte i Langangen vel 12. November 2020

Referat 12. November 2020

Langangen Velforening