There are no discussions yet.

magne posted a new announcement28/07/2018

Kontakt oss

På kontakt oss linken øverst på nettsiden, finner du Velets styremedlemmer. Der kan man også trykke på navnet og sende en e-post. www.langangen.com/index.php

Langangen Velforening
magne posted a new announcement21/06/2018

Snart klart for dobbeltspor!

Det nye dobbeltsporet mellom Larvik og Porsgrunn åpner for trafikk mandag 24. september.

Langangen Velforening
magne posted a new announcement29/03/2018

Fylkeskommunen varsler innsigelse mot ny dagligvare- og detaljhandel på nytt næringsområde ved E18 i Langangen.

Dokument finner du her: dokumenter Lønnebakke og til venstre i denne artikkelen for de som er logget inn. Reguleringsforslaget for det nye næringsområdet på Lønnebakke er presentert for politikerne og sendt ut på høring. Næringsområdet er stort,...

Langangen Velforening

Link til nye veier sin nettadresse: www.nyeveier.no/nyhetsrommet/nyheter/e18-soeroest/…

magne added 4 photos to Ny E-18 album in Langangen Velforening group 24/03/2018

Photos are being loaded.
magne posted a new announcement23/03/2018

Larvik fremmer innsigelse mot vesentlige deler av det planlagte næringsområdet på Lønnebakke.

Kommentar fra Larvik Kommune: – Larvik kommune hadde saken oppe til politisk behandling i Formannskapet 14. mars 2018. Larvik kommune vedtok følgende høringsuttalelse: 1. Larvik kommune fremmer innsigelse til følgende punkter i forslag til...

Langangen Velforening
magne posted a new announcement23/03/2018

Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Lønnebakke næringsområde?

Den 23.01.18, i sak 3/18 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Lønnebakke næringsområde skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget...

Langangen Velforening
magne added a photo to Stream Photos album in Langangen Velforening group 22/03/2018

magne posted a new announcement15/03/2018

Dokumenter angående Lønnebakke næringsområde

Disse ligger under dokumenter-Langangen-vel: www.langangen.com/index.php

Langangen Velforening