There are no discussions yet.

Langangen, mulighetenes perle

Langangen Velforening presenterer Langangen

Langangen

Pearl of the telemark

magne skrev en ny veggnyhet3 uker siden

Referat fra styremøte i Langangen vel 13. mai 2020

Dette finner du til venstre her eller under Langangen Vel dokumenter

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet4 måneder siden

Vedlagt er oppstartsvarsel for reguleringsplanarbeid i Kjennskogen, Langangen i Porsgrunn kommune.

Se vedlagte pdf til høyre.... Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - DETALJREGULERING KJENNSKOGEN RÅSTOFFUTVINNING Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsler Feste Grenland AS, på vegne av Kjennskogen drift AS, om...

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet4 måneder siden

Referat fra styremøte onsdag 15. april kl. 1900.

Kan lastes ned her til høyre eller under velforeningens dokumenter

Langangen Velforening