There are no discussions yet.

magne skrev en ny veggnyhet2 uker siden

Nabovarsel ny bro

Det er sendt ut nabovarsel angående bygging av ny bro. Dokumentene finner du her til venstre

Langangen Velforening

Timelaps av Langangen bro

Gode naboer har latt meg få lov til å sette opp et kamera for å følge byggin av ny bro i Langangen

magne skrev en ny veggnyhet1 måned siden

Nye veier er igang med ny E18 i Langangen.

Nye veier er igang med ny E18 i Langangen. 😊Info fra nye veier ang varsling når de skal sprenge. «Der foreligger nå også et varslingsapparat som gjør at naboer innenfor en viss radius varsels direkte, eller via mobiltelefon som SMS...

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet1 måned siden

ÅRSMØTE 2021 LANGANGEN VELFORENING

ÅRSMØTE 2021 LANGANGEN VELFORENING Innkalling til årsmøte 2021 Sted: Gymsalen Langangen skole Tid: Onsdag 29. September kl. 18.00 Møtet er kun for medlemmer og medlemskap kan tegnes på årsmøtet, 150,-/år. Etter avsluttet årsmøte blir det pizza og...

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet2 måneder siden

Stengning av Markavegen

Vi har nå kommet til andre stenging av Markavegen. Nå skal ny vann- og avløpsledning krysse Markavegen og kobles til det eksisterende ledningsnettet. Andre stengeperiode vil være: Fra og med mandag 23. august 2021 kl. 0800 Til og med fredag 24....

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet3 måneder siden

Referat styremøte Langangen Velforening 14. april.2021, kl 1930

Referat styremøte Langangen Velforening 14. april.2021, kl 1930

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet5 måneder siden

VIKTIG INFORMASJON TIL INNBYGGERE I LANGANGEN!

Velforeningen ønsker at eksisterende E-18 bru skal rives, og det er flere årsaker til dette: - Blir eksiterende E-18 bru stående vil den bli en fylkesvei når de nye bruene er i drift. Da vil dagens fylkesvei (Langangsveien) bli kommunal vei....

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet6 måneder siden

Referat fra styremøte 10. mars 21

Referat 10. mars 21

Langangen Velforening