There are no discussions yet.

magne skrev en ny veggnyhet2 måneder siden

VIKTIG INFORMASJON TIL INNBYGGERE I LANGANGEN!

Velforeningen ønsker at eksisterende E-18 bru skal rives, og det er flere årsaker til dette: - Blir eksiterende E-18 bru stående vil den bli en fylkesvei når de nye bruene er i drift. Da vil dagens fylkesvei (Langangsveien) bli kommunal vei....

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet3 måneder siden

Referat fra styremøte 10. mars 21

Referat 10. mars 21

Langangen Velforening

Sprengning markavegen

Her skal de bore opp til Lønnebakkefeltet for å legge vann og kloakk

magne skrev en ny veggnyhet5 måneder siden

Referat styremøte 27. januar

Referat styremøte 27 januar

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet5 måneder siden

Referat styremøte 3. februar

Møteref 3. februar

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet5 måneder siden

Årsberetning 2020

Her er årsberetningen for 2020

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet6 måneder siden
magne skrev en ny veggnyhet6 måneder siden

Anleggsarbeid Langangen og Lønnebakke

Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk har et pågående vann- og avløpsanlegg i Langangen. Prosjektet har som formål å forsterke vannforsyningen til Langangen og fremtidig næringsområdet på Lønnebakke. Les mer på vedlagte PDF

Langangen Velforening