Ønna desember på 7 minutter

Film innerst i Langangsfjorden i desember på 7 minutter