Ny vannledning i korketrekkeren

Tilgjengelige filer

Ingen filer lastet opp.

magne onsdag 23. januar 2019 23:34

Porsgrunn kommune har tatt kontakt med oss ang rehabilitering av eksisterende vannledning.Omfanget er fra Porsgrunn kommunes vannbasseng rett på oversiden av Korketrekker’n og ned til første jorde.

I den forbindelse ønsker de å hente inn mest mulig informasjon om område som kan være av interesse for anleggstiltaket. Det som er av størst viktighet akkurat nå er trase for eksisterende vannledning. Denne ble lagt sånn ca i 1964.

Foreløpig plan for tiltaket er utførelse ila 2019

Dersom dere har noen kunnskap om hvordan den ble lagt og ev nærmere bestemmelse av trase, hadde det vært av stor viktig informasjon for Porsgrunn kommune.

Så send oss gjerne info! Enten her eller til

Magne wiersdalen, eller Marthe nøklegård.