Vi fortsetter kampen for handel og arbeidsplasser i Langangen.

Tilgjengelige filer

Ingen filer lastet opp.

magne onsdag 04. september 2019 09:05

Vi fortsetter kampen for handel og arbeidsplasser i Langangen. ??? Onsdag neste uke kommer Kommunaldepartementet til Porsgrunn for å ta stilling til vårt ønske om næring og handel på Lønnebakke.

Program:

09.00 Oppmøte Porsgrunn rådhus

09.05 Ordfører ønsker velkommen

09.15 Kommunaldepartementet informerer om innsigelsesinstituttet

09.30 Partene redegjør for sine respektive synspunkter

12.30 Befaring Lønnebakke