Timelaps av Langangen bro

Gode naboer har latt meg få lov til å sette opp et kamera for å følge byggin av ny bro i Langangen